Welcome to Puffy AmiYumi World - A J-Pop World Featured Artist Site
Cosmic Wonder
Ami and Yumi break out their trumpet and sax for this spacy number from Spike.

Song sample (click controls and play)


 • Words & Music: Tamio Okuda
 • Vocal: Puffy AmiYumi
 • Tamio Okuda: Sax, Vocorder, TR-800
 • Takashi Furuta: Drums ULT sound
 • Susumu Osada: Electric Guitar
 • Hiroharu Kinoshita: Bass
 • Yuta Saito: Keyboards
 • Ami Onuki: Trumpet
 • Yumi Yoshimura: Sax
 • Tetsuhiro Miyajima: Trumpet
 • Produced by Tamio Okuda
Japanese Lyrics

Uchuu de hori de yo
Hitori de hori de yo
Uchuu wa hitori yo
Wo kii i yo haa kireruyo
Nakusekushii mayo
Naitorii mayo
Namimorii ya maru yo
Namiborini mayo

Uchuu de shingun wo nagarete
Haa mareyu yo
Tokikore mayo
Koakikore mayo
Haru demo ya mayo
Atatamo ya mayo
Kokono ochii mayo
Harekonseii no kyuu

Nakusekushii mayo
Yakusokoshii mayo
Nai daichi mayo

Nami no to te mayo
Rocko no ojii mayo
Nabi kosee no uchuu

Nai daichi mayo
Nai daichi mayo