Welcome to Puffy AmiYumi World - A J-Pop World Featured Artist Site
Green Apple
Sparks GoGo produced this tune from Spike.

Song sample (click controls and play)


  • Words: Puffy AmiYumi
  • Music: Shinichi Yakuma
  • Puffy AmiYumi: Vocal
  • Shinichi Takuma: Bass, Harmony
  • Atsuya Tachibana: Electric Guitar, Harmony
  • Tetsuya Tachibana: Drums, Percussions
  • Yoshiharu Abe: Keyboards
  • Produced by Sparks GoGo
Japanese Lyrics

Aawa kusetsuna kuki mo chi wa mune uru o shite ku
Futari o no sete gyun gyun ka soku

Natsu kusa no ni oi to yasa shii kaze fuku
Suka a tooku suguru desho

Tai kutsu ga ho do yoku futari wo chika zuke
Tai yo mo me o to jimashita

Nan domo na ita ano hi no yoru no
Mune no ita mi wa gumo to nagareta

Aaama ku to ki me ku uta goe sora ni to ke te yuku
Futari tsu tsunde pu wa po wa u ka bu

Mada ao irin go mo yori sottako neko mo
Ne koron da shiba uni kieta

Tai on no jo shoto takusan no ashi ato
Te otsu na gu kage ga no bi teku

Hana shi tsuka re ta saka no to chu de
Yugure matte kisu wo shi tade sho

Aaawa ku se tsuna kuki mo chi wa mune uru o shi te ku
Futari o no sete gyun gyun ka soku

Ama ku to ki me ku uta goe sora ni to kete yu ku
Futari tsu tsunde pu wa po wa uka bu
Zutto sukide su chotto u so desu